Blogiarkisto

18. tammikuuta 2017

Teemakeskustelu jakasaminen

Tapaamme Panorama Caféssa ja paikalla on kuusi Aivokaista. Harri alustaa tapaamisen teemaa ja jokainen kertoo omakohtaisista kokemuksista ja oivalluksista. Arjessa jaksaminen on meille kaikille tärkeää. Itsen ja voimavarojen tuntemien auttaa jaksamaan.

Aivovamman seuraukset riippuvat mm. vammamekanismista, vamman vaikeusasteesta sekä hoitotoimenpiteiden onnistumisesta.
Aivovamman aiheuttamia oireita voivat olla:
 • epänormaali väsymys ja rasituksen sietokyky
 • tarkkaavuuden ylläpidon ja keskittymisen heikentyminen
 • muistitoimintojen häiriöt, erityisesti lähimuistin heikentyminen
 • aloite- ja suunnittelukyvyn heikentyminen
 • toiminnan ja ajattelun hidastuminen ja juuttuminen
 • sanojen löytämisen ja sanattoman viestinnän ymmärtämisen vaikeus
 • vaikeus itse tunnistaa vamman aiheuttamia oireita ja muutoksia
 • toimintojen, tunteiden ja käyttäytymisen hallinnan vaikeudet, kuten ärsykeherkkyys, äkkipikaisuus, ärtyneisyys, arvaamattomuus, korostuneet mielialan vaihtelut
 • luonteen muutokset, luonteenpiirteiden korostuminen tai latistuminen
 • arviointikyvyn ja kriittisyyden heikentyminen
 • ajattelun muuttuminen konkreettiseksi ja lapsenomaiseksi
 • erilaiset fyysiset oireet, kuten halvaukset, tasapainohäiriöt, päänsärky, epilepsia, unihäiriöt, näkökenttäpuutokset, puheen vaikeudet
Aivovamma ei useinkaan näy päällepäin. Tämän vuoksi vammautuneen ja ympäristön on vaikea tulkita ja ymmärtää oireita. Oireet voivat kuitenkin merkittävästi haitata selviytymistä päivittäisissä toimissa, työssä ja sosiaalisissa suhteissa.
http://www.aivovammaliitto.fi/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti